Gói cước

Cập nhật: 10:05 ngày 23-05-2016

Fan Page:
Dịch vụ Kỹ năng Sống được cung cấp qua wapsite/sms.

Dịch vụ Kỹ năng Sống được cung cấp qua wapsite/sms. Khách hàng muốn sử dụng dịch vụ bắt buộc phải đăng ký các gói cước sau:

STT Tên dịch vu Cú pháp đăng ký Cú pháp hủy Gói cước
1 Kỹ năng mềm DK KM HUY KM 10.000đ/tuần
2 Phát triển nghề nghiệp DK NN HUY NN 10.000đ/tuần
3 Gia đình xã hội DK XH HUY XH 10.000đ/tuần
4 Kỹ năng Việt DK KN HUY KN 2.000đ/ngày

 

Chú ý:

  • Khách hàng có thể đăng ký gói dịch vụ thông qua các cú pháp phụ DK1-DK9 <mã gói>
  • Khách hàng được miễn phí tin nhắn khi gửi tới đầu số dịch vụ
  • Miễn phí 01 ngày sử dụng với khách hàng đăng ký lần đầu tiên, trường hợp khi đang trong chu kỳ miễn phí, khách hàng hủy dịch vụ đi đăng ký lại sẽ không bị trừ cước.
  • Khách hàng sau khi đăng ký thành công dịch vụ sẽ truy cập vào wapsite để cập nhật nội dung hoặc soạn theo cú pháp SMS <Mã gói> để đồng ý nhận nội dung qua tin nhắn
  • Sau khi hết chu kỳ miễn phí, hệ thống sẽ tiến hành charge cước, sau khi charge cước thành công khách hàng mới có thể sử dụng dịch vụ
  • Miễn phí cước data khi khách hàng truy cập wapsite dịch vụ
Tên gói cước Giá cước Đăng ký